Galarie Na ochozu - Vřídelní kolonáda Karlovy Vary
Autorský porcelán, obrazy, reprodukce
Plenér Loket, Artkontakt, Filmové kabelkářství 2019

Charlie Gallery  ...

je umělecká agentura, která se od roku 1991 zabývá zastupováním autorů, pořádáním výstav, workshopů, konferencí, doprovodných akcí Mezinárodného filmového festivalu Karlovy Vary a dalšími službami ...
Galerie prezentuje individuální i kolektivní tvorbu českých a zahraničních výtvarníků, skupin, veřejné i neziskové sféry. Kromě virtuální galerie je hlavním výstavním prostorem galerie Na ochozu Vřídelní kolonády, sídlo firmy a depozitář naleznete na nám. Dr. M. Horákové 2 v Karlových Varech.

Historie galerie:

Charlie Gallery byla založena v roce 1991 a provozovala od téhož roku galerii Charlie na Vřídelní kolonádě v Karlových Varech. Po rekonstrukci kolonády v roce 2000 došlo ke změně prostorového uspořádání a z galerie Charlie vznikla galerie NA OCHOZU. V letech 1999 – 2003 sídlila pobočka galerie Charlie v prostorách staré spořitelny na Divadelním náměstí, v letech 2003 – 2005 také v shopping centru Atrium.
Galerie pořádá a organizuje výstavy na různých atraktivních místech - v zámeckých a hradních prostorách, hotelech, kolonádách a v jiných působivých a originálních prostorách.
Hlavním výstavním prostorem zůstává galerie Na ochozu.
Výstavní plán galerie NA OCHOZU tvoří kurátorka výstavní sině - Ing. Štěpánka Bergerová ve spolupráci s Karlovarskou oblastí Unie výtvarných umělců, Správou přírodních léčivých zdrojů a kolonád a sklářskou galerií Minea.
Pro konání výstav lze využít prostor o celkové ploše až 400 m2. Obvyklá doba pro trvání výstav je 4 - 8 týdnů. Výstavy se pořádají od května do prosince – termíny se obvykle stanovují s ročním a delším předstihem. 
Kromě pořádání výstav lze zajistit zprostředkování prodeje výtvarných děl formou návštěv v atelierech, případně z katalogu.

 

Štěpánka Bergerová - galeristka a předsedkyně Karlovarské oblasti Unie výtvarných umělců
 

 

 

 

 

© Copyright 2014 Charlie Gallery | Mapa stránek